Menu overslaan
Samen sporten 4 mei 2009 Zutphen

Stichting De Paardeboom heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die een wooninitiatief wil opstarten voor 6 jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij