Menu overslaan
Samen Spelen 6 mei 2009 Hoogeveen

Stichting BAS heeft een bijdrage ontvangen voor de organisatie van het jaarlijkse Harm Wiegman JeugdSportweekend, ter bevordering van sportparticipatie voor kinderen met een lichamelijke beperking in Nederland.

Harm Wiegman JeugdSportweekend 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij