Menu overslaan
Samen Spelen 27 april 2009 Tilburg

De manege van stichting De Hanekam biedt therapeutisch paardrijden aan 350 kinderen met een handicap en heeft een bijdrage ontvangen voor uitbreiding van haar bergruimte, zodat het huifbedrijden kan worden gecontinueerd en uitgebreid.

Uitbreiding bergruimte manege

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij