Menu overslaan
Samen Leren 8 april 2009 Amsterdam

Stichting De Toekomst ondersteunt mensen met een handicap bij het realiseren van positieve veranderingen in hun leven. Zij heeft een bijdrage ontvangen voor realisatie van een werkboek 'Toekomstplanning' voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Nederlandse bewerking van handboek PTP voor mensen met NAH

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij