Menu overslaan
Samen Spelen 24 april 2009 Valkenburg aan de Geul

Adelante Mytylschool heeft een bijdrage ontvangen voor twee internationale werkweken voor 26 deelnemers met een beperking tot 18 jaar. Tijdens de weken staat integratie tussen kinderen met en zonder handicap centraal.

Werkweken 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij