Menu overslaan
Samen Spelen 22 april 2009 Rotterdam

De St. Mattheusschool heeft een bijdrage ontvangen voor een driedaags schoolkamp voor 15 kinderen met een verstandelijke beperking en ernstige gedrags- problematiek van de Afdeling Intensieve Begeleiding.

Schoolkamp Schaepmanstraat mei 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij