Menu overslaan
Samen Spelen 21 april 2009 Leeuwarden

Stichting KinderWerk In Leeuwarden organiseert jaarlijks de activiteitenweek 'Jeugdland'. Aan de week doen ook kinderen met een beperking mee. De stichting heeft een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van spelmateriaal voor deze kinderen.

Kindervakantieweek Jeugdland 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij