Menu overslaan
Samen Spelen 20 april 2009 Huizen

Stichting Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking in zelfstandig leven. De regio Noord-Nederland heeft een bijdrage ontvangen voor speeltoestellen en buitenspeel- materiaal rondom het kindercentrum en de woonunits in Haren

Speeltoestellen en buitenspeelmateriaal Kindercentrum De Heukelom

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij