Menu overslaan
Samen Leren 20 april 2009 Amsterdam

De stichting PUUR heeft een bijdrage ontvangen voor het beeldvorming schoolproject 'Over zolen die maar niet willen slijten'. Voorstellingen, work- shops en nagesprekken moeten scholieren laten nadenken over de impact van een handicap en de strijd voor een volwaardige plek in de maatschappij.

Twintig workshops en voorstellingen 'Over Zolen...'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij