Menu overslaan
Samen Spelen 14 april 2009 BREDA

Mytylschool De Schalm heeft een bijdrage ontvangen voor vier schoolkampen voor haar 73 Leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking. De kampen gaan naar Dongen, Valkenburg en Peer.

Kampen De Schalm Breda 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij