Menu overslaan
Samen Spelen 18 maart 2009 Schagen

Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Surplus heeft een bijdrage ontvangen voor het realiseren van een nieuw openbaar toegankelijk schoolplein bij basisschool 't Zwanenest. Er worden toestellen geplaatst die voor kinderen met verschillende handicaps toegankelijk zijn.

Buurtspeelplaats OBS 't Zwanenest in Schagerbrug

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij