Menu overslaan
Samen sporten 8 april 2009 's-Hertogenbosch

Stichting STEENGOED heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die een kleinschalige woongroep wil realiseren voor twaalf jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij