Menu overslaan
Samen Spelen 6 april 2009 Utrecht

Stichting De Wilg, een organisatie voor vrijetijdsbesteding en vorming voor mensen met een verstandelijke handicap in Utrecht, heeft een bijdrage ontvangen voor het opstarten van een theatergroep voor jongeren met en zonder beperking.

Thuistheater, voorstelling voor jongeren met en zonder handicap

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij