Menu overslaan
Samen Spelen 31 maart 2009 BREDA

Theaterwerkplaats Tiuri, een particulier initiatief voor dag- en vrijetijdsbesteding voor verstandelijk gehandicapten, heeft een bijdrage ontvangen voor het opstarten van een tweede theaterwerkplaats in Roosendaal.

Opstart theaterwerkplaats Roosendaal

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij