Menu overslaan
Samen Spelen 30 maart 2009 Den Haag

Tyltylcentrum De Witte Vogel heeft een bijdrage ontvangen voor het schoolkamp van dertig meervoudige gehandicapte VSO- leerlingen. Een groot deel van de leerlingen komt uit sociaal zwakkere milieus en voor deze groep is dit het enige uitje per jaar.

Schoolkamp VSO-leerlingen 28 september 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij