Menu overslaan
Samen sporten 23 maart 2009 Best

Stichting Dijckstaete heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die een beschermde woonomgeving wil realiseren voor veertien verstandelijk gehandicapten in de nieuwe wijk Dijkstraten te Best.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij