Menu overslaan
Samen Spelen 24 maart 2009 Leiden

De Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Leiden e.o. heeft een bijdrage ontvangen voor renovatie van de buitenkant van haar manege, zodat deze weer geheel aan de geldende veiligheids- en milieu-eisen voldoet.

Renovatie buitenkant manege

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij