Menu overslaan
Samen sporten 31 maart 2009 Zuidhorn

Woongroep Tamarisk, een woonvoorziening voor 8 meervoudig gehandicapten, heeft een bijdrage ontvangen voor het buurtfeest 'Samen-in-de-straat', waarbij de bewoners van de woonvoorziening en buurtbewoners kennis met elkaar kunnen maken.

Samen-in-de-straatbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij