Menu overslaan

Wil je als atletiekvereniging één of meer RaceRunners aanschaffen? Of wil je als bedrijf, serviceclub of particulier een atletiekvereniging helpen bij de aanschaf van RaceRunners? Het Foppe Fonds, de Dirk Kuyt Foundation en Het Gehandicapte Kind helpen graag mee! We dragen maximaal € 5.000 bij, onder voorwaarde dat je zelf € 2.500 bijdraagt. Voor het maximale totaalbedrag van € 7.500 kun je drie RaceRunners aanschaffen. Wil je dat samen met ons mogelijk maken? Dan kan je het aanvraagformulier downloaden, invullen en mailen naar aanvraag@nsgk.nl.

Voorwaarden

Het Gehandicapte Kind, het Foppe Fonds en de Dirk Kuyt Foundation stellen de volgende voorwaarden aan een bijdrage:

 • De regeling geldt voor verenigingen waar (ook) mensen zonder beperking sporten.
 • De atletiekvereniging dient zelf één derde van het benodigde totaalbedrag in te brengen.
 • Een atletiekvereniging kan het benodigde derde deel uit eigen middelen financieren of verkrijgen als donatie/gift van serviceclub, bedrijf of particulier.
 • Per atletiekvereniging dragen we maximaal € 5.000 bij.
 • Wordt de eigen bijdrage ingezameld met een fondsenwervende actie? Dan wordt de aanvraag minimaal een maand voor deze actie ingediend.
 • De atletiekvereniging, serviceclub en/of het bedrijf geeft voor, tijdens en na de inzamelingsactie publiciteit aan de bijdrage van Het Gehandicapte Kind, het Foppe Fonds en de Dirk Kuyt Foundation.
 • De eigen bijdrage van de vereniging (of het ingezamelde bedrag of de gift)  wordt overgemaakt naar Het Gehandicapte Kind. Het totaalbedrag wordt dan binnen drie weken overgemaakt aan de atletiekverening.
 • De atletiekvereniging wendt het toegekende bedrag aan voor de aanschaf van RaceRunners.
 • Als na de aanschaf van RaceRunners een deel van bedrag over is, reserveert de vereniging dit voor onderhoud, aanschaf accessoires of andere toekomstige kosten voor de RaceRunners.
 • De atletiekvereniging rapporteert desgevraagd achteraf aan Het Gehandicapte Kind, onder meer met kopieën van facturen.
 • In alle relevante communicatiemiddelen van de vereniging (en, indien van toepassing, van de serviceclub of het bedrijf) wordt de bijdrage van Het Gehandicapte Kind, het Foppe Fonds en de Dirk Kuyt Foundation genoemd, waar mogelijk met logo’s. Deze voorwaarde wordt hieronder toegelicht.

Toelichting communicatievoorwaarden

Samen met jou maken we van RaceRunning een sport van betekenis. Daarom vragen we van jou om onze samenwerking overal uit te dragen: in het clubblad of de ledenbrief van de vereniging, op de website, op het sponsorbord, tijdens de ledenvergadering. Hoe meer bekendheid je geeft aan onze bijdrage, hoe makkelijker andere verenigingen ons weten te vinden. Én hoe makkelijker wij fondsen kunnen werven voor nog meer RaceRunners. Want we kunnen ons werk alleen maar doen dankzij donaties.

Op www.nsgk.nl/publiciteit vind je onze logo’s en een aantal tips voor de communicatie. De communicatie wordt altijd afgestemd met de communicatie-afdeling van Het Gehandicapte Kind. Door het ondertekenen van de aanvraag ga je hiermee akkoord.  

Goed om te weten

Het Gehandicapte Kind neemt jouw aanvraag binnen een week in behandeling.

Het ingezamelde bedrag kan je overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 0334 4334 44 van het Gehandicapte Kind. Houd rekening met een gemiddelde afhandelingstijd van twee à drie weken vanaf het moment dat het bedrag op onze rekening staat.

Verwacht je meer kosten te moeten maken voor RaceRunning dan de maximale 7.500 euro van deze regeling? Bijvoorbeeld voor het toegankelijk maken van de faciliteiten van de vereniging, het organiseren van een evenement of de aanschaf van extra RaceRunners? Neem dan contact op met Het Gehandicapte Kind. Wij denken graag met je mee over mogelijkheden voor extra financiering.

Voor vragen of overleg kan je bellen of mailen naar tel. 020-6791200, e-mail aanvraag@nsgk.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij