Menu overslaan

In een Samen naar School klas krijgen kinderen met een ernstige handicap les binnen de muren van een reguliere school.

Onze klassen op de kaart

Legenda pointers landkaart

Elk kind kan leren

In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school. Sommige van hen zitten de hele dag thuis. Andere gaan naar een dagbestedingscentrum. Het Gehandicapte Kindvindt dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen. Elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat bij hem past. Liefst met leeftijdgenootjes zonder handicap. Want als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.

Daarom zijn we in 2015 gestart met het project Samen naar School. We helpen bij de oprichting van Samen naar School klassen in heel Nederland. Dit zijn aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool. In hun eigen klas krijgen ze onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier.

Overweeg je om ook een Samen naar School klas op te richten of heb je vragen over het project? Ga naar www.samennaarschool.nl of mail projectleider Joke Visser: jvisser@nsgk.nl.

Samen naar School klas voor het eerst officieel onderwijs

De Samen naar School klas van Stichting KanZ in Heerhugowaard zet een belangrijke stap. Twee jaar na de oprichting van deze klas worden de kinderen met meervoudige beperkingen formeel ingeschreven als leerling op de Montessorischool, waarmee tot dusver informeel werd samengewerkt. Die stap betekent veel. De kinderen krijgen nu officieel onderwijs, worden weer gewoon leerplichtig en hoeven voor hun scholing geen aanspraak meer te maken op hun zorgbudget. Hiermee is een nieuwe mogelijkheid gecreëerd voor kinderen met een meervoudige beperking om onderwijs te volgen. Naast Stichting Kanz zijn ook andere Samen naar School klassen bezig met vergelijkbare afspraken. Lees meer

Kinderen met en zonder handicap samen naar school

Meer vrienden op gewone school

Kinderen met een handicap die naar een gewone school gaan, hebben meer vrienden dan leerlingen in het speciaal onderwijs. Ook is hun vriendenkring meer divers. Dit blijkt uit een onderzoek van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees meer

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij