Menu overslaan

'Ieder kind heeft recht op onderwijs'

Nova

“Voor kinderen met een laag ontwikkelingsniveau zoals Nova is geen onderwijs mogelijk.” Toen Alja van Maanen dit zes jaar geleden te horen kreeg, voelde het alsof ze een klap in haar gezicht kreeg. Het zou betekenen dat haar dochter, die toen pas twee jaar was, nooit naar school zou kunnen.

Alja van Maanen, moeder van Nova

‘Nova (8) heeft het Rett Syndroom, waardoor ze ernstig meervoudig beperkt (EMB) is. De boodschap die we destijds tijdens een voorlichting op haar revalidatiecentrum kregen kwam hard binnen. Niet alleen zou ze nooit naar school kunnen, ook vertelden ze dat er voor kinderen zoals Nova van hun vijfde jaar de leerplichtontheffing wordt aangevraagd. Zo gaat het blijkbaar. Dachten we.

Zelf op onderzoek uit

Toen ik me er later meer in ging verdiepen, merkte ik dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Er is meer mogelijk, al moet je hier als ouder veel moeite voor doen. Via andere ouders leerde ik dat kinderen met een beperking naar het regulier onderwijs kunnen, met de nodige begeleiding. Helaas zit er geen school of Samen naar School klas bij ons in de buurt die Nova onderwijs én volledige zorg kan aanbieden. Ze gaat daarom de hele week naar het kinderdagcentrum in de buurt. Maar omdat ik merk dat Nova heel positief reageert op contact met buurtkinderen zonder handicap, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan om te ontdekken wat er nog meer mogelijk zou zijn.

Erbij horen

Ik heb de reguliere basisschool van haar oudere zussen benaderd en Nova was hier welkom. Ze gaat nu al drie jaar één ochtend per week samen met haar begeleider naar de kleuterklas. Dat gaat ontzettend goed. Haar klasgenoten vinden haar interessant en willen op het schoolplein allemaal haar rolstoel duwen. Ze hoort echt bij de gemeenschap, omdat de kinderen van jongs af aan met haar opgroeien. Ook Nova wordt blij van het contact, ze reageert en het stimuleert haar in haar ontwikkeling. Jammer genoeg gaat het maar om één ochtend per week.

Vaker écht meedoen

Ik zou graag willen dat Nova zo vaak als mogelijk in een schoolweek écht kan meedoen waar het kan. Dat lukt nu niet omdat de school waar ze nu naar toe gaat hier niet op ingericht is en er geen enkele samenwerking is tussen school en zorg. Ook staan het schoolgebouw en het kinderdagcentrum op verschillende locaties. Er wordt geen onderwijsgeld gebruikt voor Nova’s aanwezigheid in de klas. De een op een begeleiding wordt volledig betaald uit zorggeld.

Een Samen naar School klas in een buurtschool waar zowel een reguliere basisschool als een kinderdagcentrum zou zitten, zou voor Nova de ideale combinatie zijn. Dan kan ze aansluiten waar het kan en krijgt ze zorg en therapie wanneer dat nodig is. Op die manier krijgt ze alle kansen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Kleine stapjes, flinke hobbels

Het was en is allemaal ontzettend complex om te kunnen regelen. Dat maakt me boos. Als ouder van een zorgintensief kind ben je al dag en nacht bezig met zorgen, en dan moet je ook nog eens het onmogelijke van de grond krijgen. De ontwikkeling van kinderen zoals Nova gaat vaak in kleine stapjes en met flinke hobbels. Door EMB-kinderen vrij te stellen van leerplicht, wordt er veel te makkelijk voorbijgegaan aan het feit dat je elk kind op zijn of haar eigen niveau onderwijs kunt geven. Dat kan gaan over letters en cijfers, maar ook over kleuren, sociale vaardigheden en het zich bewust worden van het eigen lichaam. De vanzelfsprekendheid van de leerplichtontheffing bij deze kinderen zou er niet meer mogen zijn, want ieder kind heeft recht op onderwijs.’

 

Lees ook:

  • 'Ik heb gejankt van geluk'

    Nilla heeft haar plek gevonden in de Samen naar School klas. Vader Mark: “Van een levenloos meisje aan een infuus zijn wij naar een dochter gegaan met wie het stapje voor stapje beter gaat. Ik heb gejankt van geluk.”

  • Niet meer welkom

    Romy (9) ging de afgelopen zes jaar met veel plezier naar een reguliere school in de buurt. Ze kon goed meekomen en werd enorm getriggerd door de kinderen uit haar klas. Iedere dag leerde ze van hen. Sinds deze zomer is ze er niet meer welkom.

  • 'Michel wil erbij horen'

    Op het regulier onderwijs is hij niet welkom en het speciaal onderwijs bleek niet de juiste plek voor hem. Michel gaat nu niet naar school, tot groot verdriet van zijn moeder Sandra Guirguis.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij