Menu overslaan

Als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, is dat een verrijking voor iedereen. Daarom ondersteunt NSGK de oprichting van Samen naar School klassen. Kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking krijgen daar zorg en onderwijs op maat, zoveel mogelijk samen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten. Dat heeft vele voordelen. Wij zetten er tien op een rij:

1 Onderwijs op maat

Kinderen krijgen onderwijs in hun eigen, aangepaste lokaal en sluiten zoveel mogelijk aan bij de lessen op de reguliere school.

2 Zorg op maat

Kinderen krijgen alle zorg die zij nodig hebben van de professionals in de klas. Daarnaast komen therapeuten voor behandeling naar de school.

3 Samen met broer en zus naar school

Ouders brengen tegelijk kun kinderen naar dezelfde school. Niemand hoeft apart met een busje naar een school ver weg.

4 In de eigen wijk

Kinderen met en zonder beperking leren elkaar kennen en kunnen ook na school afspreken om te spelen. Bovendien krijgen hun ouders contact met andere ouders in de buurt.

5 Samen leren

Uit onderzoek blijkt: als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, is dat goed voor de ontwikkeling van álle kinderen.

6 Veilig

Medewerkers hebben de specialistische kennis om een veilige leeromgeving te creëren. De groep is klein en er is veel begeleiding. Benodigde hulpmiddelen zijn aanwezig.

7 Kostenefficiënt

Door de kleinschalige opzet zijn de overheadkosten laag en wordt het budget ingezet waarvoor het is bedoeld: onderwijs en zorg.

8 Extra expertise en capaciteit

De school en de Samen naar School klas delen hun expertise en capaciteit. Daar heeft iedereen profijt van.

9 Netwerk

Van enkele klas naar een beweging. De Samen naar School klassen in Nederland staan elkaar met raad en daad terzijde. Zij wisselen expertise uit en helpen elkaar op weg.

10 Pionier

Onderwijsvernieuwing komt vaak van onderop. Samen naar School is de ontbrekende schakel in het onderwijs, waardoor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking gewoon naar school kunnen gaan.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij