Menu overslaan
Nova: 'Ik wil ook naar school'
Henk-Willem Laan

 

Veel kinderen met een handicap krijgen geen onderwijs terwijl dat wel mogelijk zou zijn. Ze gaan naar een dagopvang of zitten thuis, maar in een ‘Samen naar School klas’ zouden ze gewoon naar school kunnen. Dit zegt directeur Henk-Willem Laan van het Gehandicapte Kind. "Deze klassen hebben zich in de praktijk bewezen, maar kunnen op dit moment alleen dankzij particuliere donaties bestaan. Als de overheid de klassen zou faciliteren, zou dat duizenden gehandicapte kinderen perspectief bieden op onderwijs."

Samen naar School

Een Samen naar School klas is een speciale klas voor kinderen met een ernstige handicap, binnen een gewone school. Waar mogelijk sluiten de kinderen aan bij de reguliere lessen en activiteiten, en waar nodig krijgen ze zorg en onderwijs in hun eigen aangepaste lokaal. Er zijn inmiddels 38 van deze klassen in Nederland, vaak opgericht door ouders die daarbij geholpen worden door het Gehandicapte Kind. Donateurs en vrijwilligers van deze stichting dragen bij aan de oprichting en inrichting van de klassen; zorg en onderwijs worden vaak betaald uit het zorgbudget van de kinderen.

Ontbrekende schakel

“De Samen naar School klassen zijn een ontbrekende schakel in het onderwijssysteem”, zegt Henk-Willem Laan. “Ze vormen een verandering van onderop: ouders die met hun gehandicapte kind op geen enkele school terecht konden, hebben van lieverlee zelf een klas opgericht. Dat blijkt heel goed te werken, niet alleen voor deze kinderen maar ook voor hun niet-gehandicapte schoolgenootjes. Maar er zijn nog duizenden kinderen die thuis zitten. In een Samen naar School klas zouden zij ook onderwijs kunnen volgen, maar op die schaal kunnen wij dat niet alleen met onze donateurs. Het is tijd dat de overheid de Samen naar School klassen erkent en ze faciliteert.”

Dringend actie nodig

Dat vinden ook de Tweede-Kamerleden Lisa Westerveld en Peter Kwint. Zij dienden eerder dit jaar een motie in om minister Slob op te roepen de Samen naar School klassen te erkennen als onderwijsprogramma. De motie werd aangenomen maar of en hoe de minister hem gaat uitvoeren is nog vaag, zegt Henk-Willem Laan. “De minister heeft nog niet met ons of met Samen naar School gesproken over de uitvoering van de motie. We constateren dat er geen voortvarende aanpak is, terwijl die wel dringend nodig is om de duizenden thuiszitters zo snel mogelijk onderwijs te kunnen bieden. Namens deze kinderen en hun ouders doe ik een dringende oproep aan de minister om werk te maken van de uitvoering van de motie.”

Tienduizend thuiszitters

De Tweede Kamer bereidt zich momenteel voor op een evaluatie van de Wet Passend Onderwijs, die beoogt dat kinderen met een handicap zo veel mogelijk naar een gewone school gaan. De eerste rapportages daarover zijn niet positief. Zo zijn er nog ongeveer 10.000 kinderen in Nederland die geen onderwijs krijgen, vaak vanwege een handicap. Dat aantal stijgt, ondanks Passend Onderwijs,

Lees ook:

  • Dean wordt uitgenodigd voor partijtjes

    Dean (10) heeft dyndroom van Down. Op een gewone school kon hij niet terecht. Maar sinds hij naar de Samen naar School klas gaat hoort hij er helemaal bij, vertelt zijn moeder Nanda.

  • 'Ik heb gejankt van geluk'

    Nilla heeft haar plek gevonden in de Samen naar School klas. Vader Mark: “Van een levenloos meisje aan een infuus zijn wij naar een dochter gegaan met wie het stapje voor stapje beter gaat. Ik heb gejankt van geluk.”

  • Niet meer welkom

    Romy (9) ging de afgelopen zes jaar met veel plezier naar een reguliere school in de buurt. Ze kon goed meekomen en werd enorm getriggerd door de kinderen uit haar klas. Iedere dag leerde ze van hen. Sinds deze zomer is ze er niet meer welkom.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij