Menu overslaan

Jenson: “Het leukste van de dag? De klas!”

Jenson op weg naar school

Elk schooljaar stromen er gemiddeld tien kinderen van de Samen naar School klassen door naar de reguliere basisschool. Zo ook Jenson (8). Door zijn angststoornis zou hij volgens deskundigen nooit onderwijs kunnen volgen. Maar in de Samen naar School klas bleek hij wel te kunnen leren. En dankzij de intensieve begeleiding daar gaat hij nu met succes naar groep 4 van de gewone school.

De eerste levensjaren van Jenson zijn niet gemakkelijk. Hij wordt te vroeg geboren, huilt veel en hij zit duidelijk niet lekker in zijn vel. Op de peuterspeelzaal is hij in zichzelf gekeerd en al snel blijkt dat hij daar niet op zijn plaats is. “Hij zat als het ware in een ‘freeze’ stand waardoor hij zich niet kon ontwikkelen”, vertelt zijn moeder Emy. “Een diagnose bleek niet gemakkelijk te stellen. Na negen maanden onderzoek bleek dat Jenson zich alleen veilig voelde en tot leren kwam als hij individueel werd begeleid. Hierdoor begon hij zich te ontwikkelen en leerde hij in relatief korte tijd praten. Toen hij drieënhalf jaar oud was, moesten wij kiezen voor een vervolg. Naar regulier onderwijs was geen optie volgens de deskundigen. Maar wat dan wel? Elk groepje, waar dan ook, zou een onveilige situatie voor Jenson zijn.”

Samen naar school

De zoektocht naar passend onderwijs begint bij het samenwerkingsverband. Speciaal onderwijs is het advies. Jensons ouders bezoeken verschillende scholen, maar overal wordt klassikaal onderwijs gegeven. Daarnaast zijn er geen mogelijkheden om tussen de middag te slapen, wat nodig is vanwege zijn gezondheid. De ouders zitten op dood spoor, tot ze in contact komen met de Samen naar School klas van Stichting TIM in Schijndel. Daar kan Jenson na enige tijd starten.

Rust en regelmaat

Stichting TIM is een van de 38 Samen naar School klassen in Nederland. Ze is gevestigd in Educatief Basiscentrum Icarus, waar ook twee reguliere basisscholen te vinden zijn. In de ruime lokalen in de aparte vleugel van het gebouw wordt voor Jenson een rustige omgeving gecreëerd. Hij krijgt een eigen lokaal, een vaste begeleider en een dagprogramma dat structuur, rust en regelmaat biedt. Er wordt goed gekeken naar wat Jenson aankan. In overleg met zijn ouders wordt dagelijks bepaald of er een stapje vooruit of terug wordt gezet.

Ruimte voor leren

Er ontstaat steeds meer ruimte voor Jenson om met andere kinderen te spelen. Eerst komen leerlingen van de school nog naar hem, in zijn veilige omgeving, maar langzaamaan wordt dit uitgebreid met bezoekjes aan de kleutergroep. Begeleider Silvia: “Op een gegeven moment wilde hij daar niet meer naartoe. Toen heb ik met hem een mindmap gemaakt met wat hij spannend vond en wat oplossingen waren. Zo heeft hij strategieën geleerd voor het oplossen van problemen. Dat heeft hem sterk gemaakt. Er ontstond letterlijk ruimte in zijn hoofd en lijf om open te staan voor cognitieve vaardigheden.”

Eindelijk onderwijs

Jenson krijgt interesse in letters. Zowel zijn ouders als zijn begeleiders zien dat hij toe is aan onderwijs. Moeder Emy: “Na vier jaar intensieve begeleiding was het eindelijk zo ver. Dankzij het maatwerk en de gouden samenwerking tussen Stichting TIM, de school, het samenwerkingsverband en wij als ouders groeide Jenson naar het reguliere onderwijs toe.”

Leren om er te zijn

Samen met de ouders overlegt Stichting TIM met de directeur van Icarus. Is er misschien een plekje voor Jenson in groep 3? Hij hoeft er nog niets te leren, alleen leren om er te zijn. Het begint met in de pauze over het schoolplein lopen, wat Jenson doodeng vindt. Voorzichtig wordt hij uitgedaagd om dat vaker te doen en om naar de klas te gaan, er een muziekles en een schrijflesje mee te doen. Jenson krijgt een vaste plek in de klas en zijn begeleider zit vlak naast hem. In kleine stappen wordt het tot de zomer van 2019 steeds verder uitgebreid. Na een overleg met het team en de directie wordt besloten dat Jenson de hele schoolperiode tot en met groep acht welkom is.

Dolfijntherapie

Zijn ontwikkeling komt nog verder in een versnelling als hij in de zomer dolfijntherapie op Curaçao volgt. Zijn angsten verminderen. De diagnose die voor de zomer van Jenson was gesteld, blijkt niet te kloppen. Het is geen autisme. Hij heeft achterstanden opgelopen doordat de angst hem in de weg zat. Jenson is nu echt klaar om de overstap naar school te maken.

Fulltime meedraaien

Zijn deelname aan de reguliere klas wordt steeds verder uitgebouwd en in de kerstvakantie schrijven zijn ouders Jenson in op school. Sinds begin 2020 is hij fulltime in zijn klas. De begeleiding van Stichting TIM is afgerond, maar er kan als het nodig is altijd een beroep op hen worden gedaan.

En Jenson zelf? Die laat zelf ook weten dat hij goed op zijn plek zit. Moeder Emy: “Iedere avond nemen we samen de dag door. Een van de vragen is: wat het leukste moment van de dag? Steevast antwoordt Jenson: de klas. Dag na dag is dat het leukste. Dat was voor mij de belangrijkste drijfveer: Jenson, als jij vindt dat je daar past, dan ga ik daarvoor vechten. Dat is gelukt”.

  • 'Ik heb gejankt van geluk'

    Nilla heeft haar plek gevonden in de Samen naar School klas. Vader Mark: “Van een levenloos meisje aan een infuus zijn wij naar een dochter gegaan met wie het stapje voor stapje beter gaat. Ik heb gejankt van geluk.”

  • Niet meer welkom

    Romy (9) ging de afgelopen zes jaar met veel plezier naar een reguliere school in de buurt. Ze kon goed meekomen en werd enorm getriggerd door de kinderen uit haar klas. Iedere dag leerde ze van hen. Sinds deze zomer is ze er niet meer welkom.

  • Duizenden kinderen onnodig thuis

    Veel kinderen met een handicap krijgen geen onderwijs terwijl dat wel mogelijk zou zijn. Ze krijgen dagopvang of zitten thuis, maar in een Samen naar School klas zouden ze gewoon naar school kunnen, zegt Henk-Willem Laan van het Gehandicapte Kind.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij