Menu overslaan

Om het onderwijs aan kinderen met ernstig meervoudige beperkingen vorm en inhoud te geven, wordt in opdracht van het Expertisecentrum Samen naar School een lesprogramma ontwikkeld: een doorgaande leerlijn voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen met een cognitieve leeftijd van 0-4 jaar. Het lesprogramma biedt een combinatie van onderwijs en zorg en sluit aan bij de reguliere onderwijsomgeving.

Het lesprogramma wordt gemaakt door Marieke Bol en Jolanda Duineveld van Stichting KanZ. Marieke en Jolanda zijn beiden leerkracht en hebben veel ervaring met het werken in een Samen naar School klas met kinderen met (ernstige) meervoudige beperkingen.

Natuurlijk vinden Marieke en Jolanda het wiel niet opnieuw uit en daarom inventariseerden ze in de eerste helft van dit jaar de materialen die in de Samen naar School klassen, speciaal onderwijs en andere settings worden gebruikt. Voor deze inventarisatie is een enquête gemaakt en zijn werkbezoeken bij Samen naar School klassen afgelegd.

Uit de enquête en werkbezoeken blijkt dat er behoefte is aan:

 • Een leerlijn van 0-4 jaar
 • In een programma waarmee een individueel aanbod (portfolio) per kind kan worden samengesteld
 • Met een overzicht van doelen per domein
 • En een database met lessen en activiteiten
 • Die meteen te gebruiken zijn in de klas
 • Door alle medewerkers
 • Met tips voor inclusie.

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek formuleren we de volgende uitgangspunten: Ieder kind heeft recht op onderwijs en daarom heeft ieder kind met een ernstig meervoudige beperking ook recht op 

 • Een doorgaande leerlijn;
 • Een leerlingvolgsysteem;
 • Een leeromgeving waar materiaal is dat ontwikkeling uitdaagt;
 • Een gevarieerd aanbod op maat.

De Samen naar School klassen kunnen deze leeromgeving op maat aan de kinderen bieden.

Hoe verder

In de periode september 2019-februari 2020 werken we de kerndoelen TAAL en COMMUNICATIE (voor Placius en de ZML leerlijn) uit. De doelen voor taal en communicatie zijn:

 • De leerlingen leren communiceren met woorden, gebaren, picto’s of met andere voor hen geëigende middelen.
 • De leerlingen leren gesproken taal begrijpen en gebruiken.
 • De leerlingen leren deelnemen aan gesprekken in verschillende communicatieve situaties.
 • De kinderen leren lezen voor dagelijkse toepassingen.
 • De kinderen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen.
 • De kinderen leren een zo ruim mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken.

Planning

 • Uitwerken Taal en Communicatie: september 2019 – januari 2020
 • Proefversie klaar op: 1 februari 2020
 • Presentatie tijdens netwerkbijeenkomst op 13 februari 2020
 • Samen naar School klassen gaan met proefversie aan de slag: februari – mei/juni 2020
 • Evaluatie in juni/juli 2020, waarna bijstelling.
 • Uitwerken kerndoelen Rekenen en Spel & Taakgerichtheid: Februari – juni 2020

Meer informatie: Joke Visser, Expertisecentrum Samen naar School. jvisser@nsgk.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij