Welkom bij NSGK

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken. Helpt u mee?

Visual

Onze projecten

Hersenaandoeningen bespreekbaar maken

Kinderen hebben over het algemeen weinig kennis over de werking van de hersenen bij mensen met autisme en ADHD. Door de kennis van kinderen over mensen met een gedragsstoornis te vergroten, hoopt NSGK de beeldvorming over deze groep positief te beïnvloeden.

Schermen is voor iedereen

NSGK vindt het belangrijk dat kinderen met én zonder handicap samen sporten. Alleen is het sportaanbod voor kinderen met een handicap in Nederland beperkt. Om die reden heeft NSGK sportclub HollandSchermen ondersteund om op verschillende plekken in het land rolstoelschermen aan te kunnen bieden.

Onder begeleiding naar een zelfstandig leven

Voor de meeste jongeren is het een mijlpaal: 18 worden. Maar veel jongeren met een licht verstandelijke handicap is dat het begin van veel problemen. De hulpverlening doet een stap terug en zij krijgen meer zeggenschap over hun leven, maar vaak zonder de juiste ondersteuning. NSGK helpt ze om zich voor te bereiden op een zelfstandige toekomst.
 

Meedoen in de wijk

Het NSGK-project We Zijn Er! helpt jongeren met een handicap om actief deel te nemen in hun woonwijk en er een sociaal netwerk op te bouwen.

Samen Sporten

Jongeren met een handicap sporten veel minder dan leeftijdsgenoten zonder beperking. Dat moet veranderen, vindt NSGK. Om te bevorderen dat jongeren met en zonder beperking meer samen sporten, heeft NSGK de handen ineen geslagen met sportkoepel NOC*NSF. Dit najaar ging het gezamenlijke project Samen Sporten van start.

Kan ik helpen

NSGK collecteweek

NSGK kan altijd hulp gebruiken. Financiële hulp of hulp in heel praktische zin bij de (organisatie van de) jaarlijkse collecte. Klik door om meer te lezen over hoe u zich kunt inzetten voor het gehandicapte kind.

Visual


Volg ons op:
  • CBF
  • ANBI
  • Vrienden Loterij
Sitemap sluiten
-