Vanzelfsprekend Samen

NSGK verstrekt bijdragen aan organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland tot 30 jaar.

Overweegt u om bij NSGK een aanvraag in te dienen voor uw project? Dan is het belangrijk dat u zich kunt vinden in ons ideaal: een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Bij NSGK zijn we ervan overtuigd dat dat alleen maar lukt als je daar jong mee begint. Alleen dán wordt samen leren, samen werken en samen leven vanzelfsprekend.

Wat doet NSGK?
Hoe dient u een aanvraag in? Ga naar aanvraag in 5 stappen
 
Belangrijke verandering per 1 januari 2014!
NSGK richt zich per 1 januari 2014 uitsluitend op projecten die een duurzame bijdrage leveren aan een samenleving waarin samen leven vanzelfsprekend is. Dat betekent dat wij niet (meer) bijdragen aan projecten 
  • die niet duurzaam van karakter zijn en daardoor geen structurele verandering teweeg brengen en 
  • uitsluitend bedoeld of bestemd zijn voor kinderen of jongeren met een handicap (en niet voor anderen) en
  • waarbij kinderen of jongeren met een handicap of hun ouders niet actief betrokken zijn.
Uitzonderingen
Voor aanvragers die eerder wel een bijdrage van NSGK ontvingen voor projecten die hieronder vallen, geldt een afbouwregeling. In 2014 kunnen zij hiervoor nog eenmaal een bijdrage aanvragen.

Samenwerking

NSGK participeert in het samenwerkingsverband Aanvraag.nl. Op www.aanvraag.nl kunt u met één handeling aan zes fondsen tegelijk een aanvraag voorleggen: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, het Skanfonds en het VSBfonds. Meer informatie hierover vindt u op www.aanvraag.nl.

NSGK werkt ook samen met Stichting Boschuysen, die maatschappelijke hulp verleent aan jongeren. Stichting Boschuysen maakt gebruik van de expertise van NSGK om projecten te beoordelen en te ondersteunen. 

Het is ook mogelijk om een lening aan te vragen via het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Lees meer 
 
Bent u lid van een Serviceclub en wilt u een project indienen? Klik dan hier. 

 

Delen:

naar boven

Visual


Volg ons op:
  • CBF
  • ANBI
  • Vrienden Loterij
Sitemap sluiten
-